کرسی یونسکو در آموزش سلامت

هفتمین همایش سالانه‌ سلامت روان و رسانه

هفتمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه با محوریت جامعه پزشکی، سواد سلامت روان و رسانه‌ها برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، کرسی یونسکو در آموزش سلامت که در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و جاری آلرژی مستقر است، طی سال های اخیر با هدف ارتقای فرهنگ پزشکی و بهبود شاخص های سلامت در جامعه با همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، به برگزاری همایش های علمی در زمینه سلامت روان و رسانه پرداخته است.
امسال نیز همچون سالهای گذشته، هفتمین همایش سلامت روان و رسانه با محوریت جامعه پزشکی، سواد سلامت روان و رسانه ها و با همکاری انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی در روزهای 8 و 9 اسفند سال جاری در موزه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
به گفته‌ دکتر مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت و رئیس کمیته‌ علمی این همایش، شیوع و بار اختلالات روان، سواد سلامت روان در گروه های مختلف جامعه پزشکی، نقش رسانه ها در این زمینه و اهمیت اختلالات روان تنی در حوزه های گوناگون طب از محورهای اصلی همایش امسال سلامت روان و رسانه هستند. 
وی همچنین بیان داشت: همایش علمی سلامت روان و رسانه، با تکیه بر پژوهش‌های علمی و بر پایی جلسات متعدد با استادان و صاحب‌نظران فرهیخته، چه در حوزه‌ رسانه و چه در حوزه‌ سلامت روان، قصد دارد تا به بررسی ابعاد مغفول‌مانده‌ سلامت روان و همچنین تعیین نقش رسانه‌ها برای کمک به ارتقای آن بپردازد.
گفتنی است کارگاه ویژه «روان پرستاری و رسانه»در جنب این همایش برای همکاران علاقه مند حوزه پرستاری برگزار می شود. 
همچنین در ماه‌های اخیر جلسات هم‌فکری در چند نوبت میان مدرسان ارتباطات و اصحاب رسانه و روان‌پزشکان برگزار شده است تا کلیات و رویکردهای اصلی این همایش مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
توضیح اینکه دکتر احمدعلی نوربالا دبیر علمی و دکتر مریم ایازی دبیر اجرایی این همایش هستند.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به  کانال همایش mentalhealthmedia بپیوندند یا با شماره تلفن دبیرخانه همایش  66938545 تماس بگیرند.