کرسی یونسکو در آموزش سلامت

درباره ما

همایش سلامت روان و رسانه نخستین اولویت کرسی یونسکو می‌باشد که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است و از سال 1389 هرساله برگزار شده‌است.

کرسی یونسکو در آموزش سلامت در خرداد ماه سال 1383 تاسیس شد و چشم انداز آن عبارت است از: "پایگاه ملّی و منطقه ای برای هدایت و حمایت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در جهت ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه در چشم انداز توسعه بلند مدت کشور و در چارچوب اهداف علمی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی یونسکو "

چهار ستون و اهداف اصلی آموزش از دیدگاه یونسکو: آموختن برای برخورداری از آگاهی، آموختن برای کسب مهارت، آموختن برای همزیستی و آموختن برای زندگی بهتر است.

ماموریت کرسی کمک به ارتقا، انسجام و هماهنگی نظام آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی و مستند سازی فعالیت‌های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر آموزش سلامت می‌باشد.

همایش سلامت روان و رسانه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های کرسی یونسکو، سالانه و با عناوین ذیل برگزار شده‌است:

-نخسین همایش در سال 1389 با توجه به اهمیت نقش سازنده و یا مخرب رسانه‌ها در سلامت روان جامعه، با موضوع نقش رسانه در انگ زدایی برگزار شد.

-دومین همایش در سال 1390 با موضوع "نقش رسانه در استفاده نادرست از داروها" برگزار شده است که انتخاب موضوع آن بر مبنای انواع بدفهمی‌ها و بدآموزی‌ها از جمله مصرف بی رویه داروها و عدم همکاری در مصرف داروها، به خصوص در حوزه سلامت روان بوده‌است.

-موضوع سومین همایش در سال 1391 "هزینه‌های اختلالات روان" بوده است که نه تنها به لحاظ درمان بلکه به دلیل کاهش بهره وری نیز بار سنگینی دارند.

-چهارمین همایش در سال 1392 با موضوع سلامت روان و غفلت همگانی برگزار شد که هشداری جدی بود برای این‌که بدانیم غفلت در سطح جامعه و سطح مسئولان وحتی در خود رسانه ها و خانواده‌ها نیز وجود دارد. همچنین اهمیت و حساسیت غفلت، ریشه‌ها وراه‌کارهایی برای کنترل آن، مورد بررسی قرار‌گرفت.

-پنجمین همایش در سال1393 با موضوع "سلامت روان و رسالت همگانی" برگزار گردید که"آموزش و پیشگیری اختلالات روان در کودکان و نوجوانان و نقش رسانه‌ها" موضوع مورد بحث در همایش بوده‌است.

-ششمین همایش در سال 1394 با موضوع "آموزش، پیش‌گیری از اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان" برگزار گردید. این همایش به آسیب‌پذیرترین گروه‌های سنی و اجتماعی و نقش رسانه‌ها در این حوزه پرداخت.

-هفتمین همایش در سال 1395 با موضوع "جامعه پزشکی، سواد سلامت روان و رسانه" بوده است که از سویی جامعه پزشکی و از سویی دیگر رسانه‌ها را در این موضوع مخاطب قرار داده‌است.

-هشتمین همایش نیز در سال 1396 با موضوع خشونت برگزار گردید که محورهای اصلی آن خشونت‌های اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و سازمانی بوده است.

- نظر به این مهم که خشونت یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی محسوب می‌شود، این بحث به‌عنوان موضوع. نهمین همایش سلامت روان که در سال 1397 برگزار خواهد‌شد، نیز، خواهد‌بود.

 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر