کرسی یونسکو در آموزش سلامت

گزارش تصویری ششمین همایش علمی سالانه سلامت روان و رسانه

ششمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه با عنوان "آموزش و پیشگیری اختلالات روانی کودکان و نوجوانان و نقش رسانه ها" 27 و 28 بهمن ماه 1394 توسط کرسی یونسکو در آموزش سلامت با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی، انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز تحقیقات ایمونولو‍‍‍‍ژی،آسم و آلرژی و صاحب نظران و فعالان مرتبط با این حوزه برگزار می گردد.