کرسی یونسکو در آموزش سلامت
 • The 9th Annual Meeting on
  Mental Health and Media

نهمین همایش علمی سلامت روان و رسانه

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید ورود

فراخوان دریافت مقاله

کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، نهمین همایش علمی سالانه سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت در تاریخ ۷ و ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در سازمان جوانان هلال‌احمر برگزار می‌نمایند.

محورها و موضوعات

 • خشونت خانگی علیه زنان، مردان و کودکان
 • پیشگیری از خشونت (آزار) جنسی
 • خشونت و شبکه‌های اجتماعی مجازی
 • فرهنگ شهرنشینی، خشونت و مدیریت شهری
 • خشونت و شرایط اقتصادی، اجتماعی
 • نقش رسانه‌ها در کاهش یا افزایش انواع خشونت
 • نقش عوامل فردی و فرهنگی در کاهش و یا افزایش خشونت
 • نقش سازمان‍های مردم نهاد در کنترل و کاهش خشونت
 • نقش قوانین؛ نهادهای قانونی، ضابطان قضایی و انتظامی در پیشگیری و یا تشدید خشونت

تاریخ های مهم و محل برگزاری

رییس کرسی یونسکو و همایش: دکتر مصطفی معین
دبیر اجرایی کرسی یونسکو و همایش: آیلین مردان پور
دبیر علمی همایش: دکتر مریم رسولیان

خبرها و رویدادها


حامیان همراهان ما در برگزاری این رویداد